BM Saperski - logo

technologie i certyfikaty

SPAWALNICZE

organizujemy naukowo-technicze

KRAJOWE KONFERENCJE SPAWALNICZE

czytaj dalej

szkolenia i usługi

SPAWALNICZE

Informacje o firmie

Firma nasza działa na rynku od 17.02.1997 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej UM w Szczecinie pod nr P/022143/97.

Działalność skoncentrowaliśmy głównie na:

 • usługach inżynierskich, np. procedury uznania technologii spawania,
 • nadzorze nad pracami spawalniczymi,
 • szkoleniu personelu w zakresie procesów spajania oraz systemów zapewnienia jakości,
 • certyfikacji spawaczy.

Od 1995 roku jesteśmy głównymi organizatorami (autoryzowanej przez Z.G. Sekcji Spawalniczej SIMP) corocznej, naukowo-technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej w Międzyzdrojach, która obecnie jest w kraju jedyną konferencją (spawalniczą) w cyklu corocznym.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską z wieloletnim doświadczeniem zawodowym(przemysłowym i dydaktycznym), w większości spawalników z tytułem EWE/IWE, ale również innych specjalności m.in. badania nieniszczące oraz doświadczonych instruktorów ćwiczeń praktycznych.

Współpracujemy m.in. z morskimi towarzystwami klasyfikacyjnymi (BV, DNV, GL, LR, PRS), Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Politechniki Szczecińskiej.
Naszymi klientami są głównie małe i średnie firmy, ale bywają też większe, np.: SSR "Gryfia" i MSR w Świnoujściu.

Profesjonalizm, elastyczność działań, wysoką jakość usług, rozsądne ceny - to nasze atuty.
Zawsze staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów.
Współpracujemy na podstawie uzgodnionej oferty i zlecenia Klienta lub umowy.
Oferujemy elastyczne warunki płatności, np. w ratach na podstawie faktur z uzgodnionym terminem płatności.

Zawsze udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania.

Zapraszamy do współpracy.

Konferencje spawalnicze

Od 1995 roku organizujemy co roku, na przełomie maja i czerwca konferencję spawalniczą o zasięgu ogólnokrajowym.

Współorganizatorami konferencji są Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP oraz Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej - SIMP o/Szczecin.

Konferencja jest 3 dniowa, zawsze: wtorek, środa, czwartek.

Program konferencji obejmuje:

 • sesje referatowe,
 • wystawę techniczną,
 • spotkania integracyjne
 • wycieczkę techniczną.

W czasie konferencji wygłaszanych jest około 25 referatów omawiających aktualne osiągnięcia naukowo-badawcze oraz praktyczne, m.in.: technologii spajania (spawanie, lutowanie, zgrzewanie, modyfikacja powierzchni), procesów spawaniu pokrewnych, własności nowych materiałów konstrukcyjnych i dodatkowych, procedur uznania technologii spawania, konstrukcji offshore, sterowania jakością, badań nieniszczących, mechanizację, automatyzację i robotyzację procesów spajania, normalizację, szkolenie personelu.

Konferencje odbywają się w Hotelu WOLIN w Międzyzdrojach.

XXIII NAUKOWO-TECHNICZNA KRAJOWA KONFERENCJA SPAWALNICZA

na temat:

"Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania"
23-25.05.2017 - Hotel Wolin - Międzyzdroje

Pliki do pobrania

Technologie

Oferujemy usługi inżynierskie z zakresu TECHNOLOGII spawania, w zakres których wchodzą:

 • dobór technologii spawania (napawania, zgrzewania, lutowania, natryskiwania cieplnego), materiałów dodatkowych, urządzeń, wyposażenia itd.
 • opracowania dokumentacji technologicznej (WPS, instrukcje wykonawcze itp.)
 • kompleksowy nadzór nad procedurą uzyskaniu uznania technologii spawania wg wymaganych norm lub innych przepisów np. towarzystw klasyfikacyjnych, łącznie z przygotowaniem wymaganej dokumentacji
 • kompleksowy nadzór nad procedurami uzyskania uznania Zakładu przez: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, ABS, PRS, GL, SLV, TÜV lub system jakości na zgodność z wymaganymi normami, łącznie z przygotowaniem zakładu do takiej procedury
 • pomoc we wdrożeniu nowej produkcji, technologii, urządzeń, stanowisk itp.
 • opracowania dokumentacji zdawczej konstrukcji, planów zapewnienia jakości (kontroli), instrukcji itp.
 • doradztwo techniczne i inwestycyjne
 • ekspertyzy stanu technicznego maszyn, urządzeń, konstrukcji lub przyczyn awarii
 • pełnienie stałego nadzoru nad pracami spawalniczymi firmy Klienta jako główny spawalnik w uzgodnionym zakresie

Szkolenie

Oferujemy usługi inżynierskie z zakresu SZKOLENIA WYKONAWCÓW I NADZORU spawania, w zakres których wchodzą:

 • szkolenie spawaczy i operatorów urzadzeń zmechanizowanych,
 • specjalistyczne szkolenie nadzoru spawalniczego: mistrzów, technologów, kontrolerów (inspektorów) jakości,
 • szkolenia specjalistyczne wg indywidualnych potrzeb klienta, jak np.:
  • cięcia termicznego (uprawnienia na palnik gazowy lub plazmowy)
  • prostowania termicznego konstrukcji stalowych i aluminiowych
  • ultradźwiękowych pomiarów grubości poszycia kadłuba
  • badania szczelności zbiorników kadłubowych
  • technologii spawania nowych materiałów konstrukcyjnych
  • naprawy palników i reduktorów spawalniczych
  • wykonywania spoin montażowych (czepnych) przez monterów (uprawniena do sczepiania)
  • lutowania
  • metalizacji
  • regeneracji itd.

Certyfikaty

Oferujemy usługi inżynierskie z zakresu CERTYFIKOWANIA I EGZAMINOWANIA, w zakres których wchodzą:

 • certyfikacja spawaczy w imieniu Polskiego rejestru Statków wg EN/ISO
 • organizowanie certyfikacji spawaczy przez inne towarzystwa klasyfikacyjne (BV, DNV, GL, LR) oraz TÜV
 • testowanie sprawdzające umiejętności spawaczy, np. przed wysyłka na kontrakt zagraniczny
 • kwalifikowanie (egzaminowanie) lutowaczy - lutowania twardego wg EN
 • kwalifikowanie metalizatorów wg EN

Usługi

Oferujemy usługi inżynierskie z zakresu PRAC SPAWALNICZYCH, a w szczególności:

 • naprawę uszkodzonych części maszyn lub innych ważnych elementów metalowych, zwłaszcza z materiałów z ograniczonej spawalności.

© 2017 BM Marek Saperski | Wyszystkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie: MARKOM Szczecin